زبان انگلیسی تخصصی

سلام

به یک نفر چند کمک در حل تمرین زبان انگلیسی رشته شهرسازی نیازمنیدیم

لطفا در نلگرام به این ایدی پیام بدین

acsepehr

زبان انگلیسی
برای ارسال پیشنهاد شوید. ;