کارشناسی
مهندسی شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی

زبان انگلیسی تخصصی

سلام

به یک نفر چند کمک در حل تمرین زبان انگلیسی رشته شهرسازی نیازمنیدیم

لطفا در نلگرام به این ایدی پیام بدین

acsepehr

زبان انگلیسی

مقاله دانشگاهی

سلام 

تحقیق دربااره توسعه پایدار و حمل نقل می باشم لطفا درصورت تمایل در تلگرام پیام بدین.

acsepehr

هزینه هم به صورت توافقی

 

تحقیق ارشد تحقیقات آموزشی

مقاله دانشگاهی

سلام 

یک مقاله خارجی ترجمه به فارسی نیازمندام و این کار باید یک هفته ای انجام بشه مقاله حدودا10 صحفه است .اگر کسی بود به تلگرام لطفا پیام بدین

acsepehr

ترجمه مقالات