محمدکاظم پرستش

 محمدکاظم پرستش

عضویت در سازمان بین الملی دانشگاهیان تجارب ارزشمندی برای دانشجو ها داره، ضمن اینکه دارای خدمات جالب و خوبی برای همگان هست ،استفاده از خدمات رفاهی ملی و بین الملی تجربه قشنگی هست که هر دانشجو می تونه در کنار امور آموزشی و پژوهشی از اون لذت ببره. داشتن چنین کارتی پرستیژ بسیار خوبی داره و احساس خوب دانشجو بودن رو به کام دانشجو شیرین می کنه

2