Loading...

مهدی ابوالقاسمی

 مهدی ابوالقاسمی

با سلام ، سامانه ی سازمان بین المللی دانشجویان ، یکی از بهترین سامانه هایی هست که میشه ازش برای کار های دانشجویی و افزایش سطح دانش در بسیاری از زمینه ها ازش استفاده کرد . همچنین میخواستم از مدیریت مجموعه و همه ی سازندگان این سایت تشکر کنم .

3