بنده در همایش بین‌المللی مدیریت در خارج از کشور از کارت عضویت بین المللی دانشگاهیان استفاده کرده و ۲۵ درصد تخفیف ورود گرفتم در بخش های مختلف همایش. سازمان بین‌المللی دانشگاهیان خدمات مختلفی ارائه می کند یکی از این خدمات استفاده از بیمه و ثبت شرکت می باشد.توصیه می کنم از مزایای عضویت استفاده بفرمایید.

تجربیات کاربران