سید علیرضا آشفته

 سید علیرضا آشفته

یکی از خدمات قابل توجه سازمان در بخش گردشگری است که توجه ویژه ای به این بخش داره که باعث رونق اقتصادی هم میشه. یکی از این خدمات تفریحی تخفیف در کافی شاپ ها و رستوران ها است که این بخش توسط اسنپ فود ارائه شده و تخفیف قابل توجهی به دانشجویان اعضای سازمان میده

4