علیرضا سلمانی

 علیرضا سلمانی

با سلام و احترام فضای بسیار خوبی است و فرصت رشد برای دانشجویان علاقه مند فراهم است. خدمات سازمان مقل کد تخفیف ها بسیار عالی است. پیشنهاد بنده این است که از دوستان خود نیز برای عضویت در این سازمان دعوت بفرمایید.

4