محمدحسین گیوکاشی

 محمدحسین گیوکاشی

از مزایای خوبی که برای دانشجویان در نظر گرفته شده خدمات سایت EF در رابطه با آموزش زبان انگلیسی هست که با توجه به سطح زبان از مبتدی تا پیشرفته می توان از خدمات آموزش زبان استفاده کرد ارزش این دوره 117 یورو هست که برای اعضا امکان استفاده ی رایگان وجود دارد

5