سعید موسوی زاده

 سعید موسوی زاده

با استفاده از امکانات این سایت توانستم یک نظر سنجی تمام و کمال انجام داده و داده های مد نظر خود را جمع آوری و تحلیل کنم.تا به حال این چنین سایتی بین سایت های فارسی زبان ندیده بودم بسیار مفید و کارامد میباشد.ممنون

9