سیدامیرحسین اشرف طباء کچومثقالی

 سیدامیرحسین اشرف طباء کچومثقالی

با توجه به مزایای سابقه بیمه برای آینده، مدتی بود که پیگیر بحث بیمه بودم تا اینکه تونستم از طریق سازمان اینکار رو انجام بدم که خیلی خوب بود و از لحاظ حضوری کلا ۳ الی ۴ ساعت وقتم رو گرفت و سایر کارها از طریق پنل سازمان انجام شد... تشکر از سازمان

11