محمد جواد خادمیان

 محمد جواد خادمیان

یکی از تخفیف هایی که زیاد استفاده کردم در سفر علمی به اروپا استفاده از تخفیف های 10 یا 20 درصدی فلیکس باس بود که وقتی قیمت یورو رو به ریال تبدیل می کنی می بینی چند برابر هزینه ای که پرداختی تخفیف گرفتی. از طرفی خوبه که دوستان بدونن هزینه صدور این کارت در اروپا بین 30 الی 50 یورو هست. در حالی که در ایران سازمان به قیمت حدود 7، 8 یورو داره ارائه میده.

14