یحیی نگین تاجی

 یحیی نگین تاجی

به نظر بنده یکی از بزرگترین مزیت های سازمان که بسیار ارزنده و ارزشمند هست همین بیمه تامین اجتماعی است.درسته که این بیمه چند سالی هست که دچار مشکل شده ولی فراموش نکنیم که هنوز معتبرترین بیمه هست و اگر میخواستیم پس از فارغ التحصیلی واریز کنیم دردسر زیادی داشت چراکه در حال حاضر بسیاری از کارفرماها حاضر به واریز بیمه نیستند چونکه آینده شغلی ما معلوم نیست

4