موسی معیری

 موسی معیری

داشتن تخفیف برای سفر با قطارهای مسافربری واقعا مزیت بزرگیه. قطار بهترین و امن ترین وسیله نقلیه ست. در بعضی مسیرها هزینه بلیت زیاده ولی تحفیف هایی که سازمان اعمال میکنه در مجموع می تونه کمک بزرگی باشه.

2