سیاوش عزیزی

 سیاوش عزیزی

به نظر بنده مهمترین خدمت سازمان بیمه است. واقعا دستتون درد نکنه ما که دستمون به جایی بند نبود تونستیم بیمه خوب بگیریم. بنده با وجود درس خواندن به صورت ادامه دار جایی کار نمیکنم و تونستم به صورت مشاغل آزاد بیمه بگیرم.

7