سیدحامد میرمحمدعلی رودکی

 سیدحامد میرمحمدعلی رودکی

قطعا من برای خرید کتاب، بلیت و ... اول به سایت سازمان سر خواهم زد تا از تخفیفات مناسبش استفاده کنم و همین سبب این شد کتابی که مدت ها جایی پیدا نمیکردم و کلی چیزای دیگه رو به راحتی پیدا کنم و البته با قیمت مناسب.

4