پرویز علیزاده

 پرویز علیزاده

«نگارش و انتشار مقاله در ژورنال های برتر جهان» بهترین فایل های موجود در حال حاضر برای یادگیری نحوه نگارش و انتشار مقاله در ژورنال های برتر جهان استفاده از فایل های رایگان سازمان می باشد که نهایتا برای خود شخص من منجر به انتشار مقاله در مجله کتنا با امتیاز 4.8 شد پس بهتره اعضا برای عضو ویژه شدن تلاش نمایند. ممنون

4