غلامرضا تیزفهم فرد

 غلامرضا تیزفهم فرد

باسلام سامانه دانشگاهیان هم برای دانشجویان و هم برای اساتید بسیار مفید است.تمام بخشهای آن از جمله خدمات؛ فایل های آموزشی؛دانشنامه؛ سامانه یادگیری و... مفید و ارزنده است. از تخفیفات بهره مند شده ام.ممنونم

4