ملیکا بادین دهش

 ملیکا بادین دهش

با عضویت در سازمان بین المللی دانشگاهیان امکان استفاده از تخفیف‌های خوبی در ارتباط با تهیه بلیط سینمای پردیس‌های مختلف سینمایی، تهیه بلیط قطارهای رجا، شرکت در دوره‌های آنلاین مکتب خونه، تهیه کتاب از سایت آدینه بوک و ... با تخفیف وجود داره که به نظر من بسیار خوبه و به سایر افراد سفارش می‌کنم از این امکانات استفاده کنند

5