محسن بیجاری

 محسن بیجاری

با سلام خدمت همه اعضای سازمان ابتدای امر که با این سازمان آشنا شدم به همه دوستان دانشجوی خودم پیشنهادش کردم چون آشناییت داشتم با سازمان و امکانات داخلی این سازمان را بشدت تحسین میکنم و خداقوت به همه عزیزان که زحمت می کشند در این سازمان تا امکانات بهتری را ارائه دهند.

3