امیرعباس عبدلی

 امیرعباس عبدلی

امکان بیمه سازمان بین المللی دانشگاهیان فوق العاده است . هم از جهت اینکه با یک سوم هزینه میشه بیمه شد و هم از این جهت که بعد از دوران دانشجویی بیمه ادامه پیدا میکنه. توصیه میکنم حتما از بیمه استفاده کنید

4