مهدی بهرامی

 مهدی بهرامی

سازمان خدمات زیادی رو چه به صورت داخلی و چه به صورت بین‌المللی ارائه میکنه، میتونید با ورود به سایت سازمان مرکزی و دریافت اپلیکیشنوش از این خدمات در سرتاسر دنیا مطلع بشین، من در سفرهام از این کارت استفاده میکنم و از چندین سایت تاریخی تونستمن بابت هزینه ورودیه تخفیف‌های خوبی بگیرم

1