ملیحه شیرزاده

 ملیحه شیرزاده

بنده سال‌های زیادی به دنبال بیمه شدن بودم که متاسفانه حتی شرکتی که در آن مشغول به کار بودم مرا بیمه نکرد ولی اینجا به راحتی امکان بیمه شدن مهیا شده که به دوستان پیشنهاد می‌کنم و چنانچه تخفیف دانشجویی بیشتر شود بهتر خواهد بود.

2