بهترین بستر برای همفکری و مشورت با سایر دانشجویان در راستاي فعالیت های تحصیلی، همکاری های شغلی و ... آشنایی با اعضای هم رشته و هم دانشگاهی و رفع مشکلات درسی و شفاف سازی ابهامات دوره های ویژه آموزشی و بسیاری از تسهیلات رفاهی، گردشگری، علمی، آموزشی و...

تجربیات کاربران