سید علیرضا آشفته

 سید علیرضا آشفته

با توجه به رشته تحصیلی و شغلی و لزوم سفرهای پی در پی استانی به نقاط مختلف کشور، مسلما یکی از دغدغه‌های سفر هزینه مسافرت می‌باشد. که با توجه به قرارداد همکاری سازمان با شرکت قطارهای مسافری رجاء و تخفیف به اعضای سازمان یکی از مزایای خوب برای کسانی است که به نوعی با مسافرت‌های ممتد سر و کار دارند.

4