ایوب شیری

 ایوب شیری

دوستان، من در اینجا توانستم با هم رشته‌ای‌های خودم آشنا شوم و در خصوص مباحث رشته خودم با آنان تبادل نظر نمایم. در ضمن امتیازگیری در این سایت هم بنظرم بسیار جالب بود که توسط درآمد آن میتوان در دوره‌ها شرکت کرد و از مزایای آن استفاده کرد. موفق باشید

1