نگار سودمند

 نگار سودمند

دوستان عزیز به همگی پیشنهاد می کنم از دوره آموزش زبان EFاستفاده کنید.بسیار مفید است.با این آموزش می تواند مهارت های خواندن ،نوشتن، شنیدن و صحبت کردن خود را افزایش دهید. این دوره 90روزه کمک می کند تا در پایان دوره تلفظ لغات را به طور صحیح یاد بگیریم.

3