Loading...

فرخنده فاضل بخششی

 فرخنده فاضل بخششی

من در نمایشگاه کتاب تهران با سازمان آشنا شدم و تنها از سر کنجکاوی در سازمان عضو شدم و در زمان عضویت در شهر محل زندگیم دانشجو بودم و بیشتر از خدمات تفریحی سازمان مثل استخر استفاده می‌کردم در مقطع تحصیلی بعدی چون دانشجوی شهر دیگری شدم از خدماتی که سازمان در زمینه حمل و نقل فراهم کرده استفاده کردم که واقعا توی مدیریت هزینه‌ها به من کمک کرد.

10