عمار پهلوان یلی

 عمار پهلوان یلی

در سفر به اروپا از تخفیفات این کارت استفاده کردم، به عنوان مثال هزینه قطار سریع السیر استکهلم(سوئد) به اسلو(نروژ) ۲۰درصد تخفیف داشت یا در بازدید از موزه‌ها و خرید بلیط قطارهای شهری هم تخفیف داشت. همینطور برای بیمه بدنه خودرو از سایت بیمیتو و خرید بلیط از هواپیما تخفیف استفاده کردم، اميدوارم این فرهنگ ارزش دهی به دانشجویان در کشور ما نهادینه بشه

8