فریبا فتحی

 فریبا فتحی

اطلاعات صحيح و اعتماد به نفس از عوامل اصلي رسيدن به موفقيت مي‌باشند. اطلاعات صحيح در زمينه‌هاي مختلف قدرت و اعتماد به نفس را تقويت مي‌كند. من از زمان عضويت در سازمان با توجه به بخش تجربيات و مطالب موجود در سايت سازمان، شركت در كارگاه‌ها و آشنايي با اساتيد محترم كارگاه‌ها توانستم پيشرفت‌هاي خوبي در زمينه‌هاي علمي و اجتماعي داشته باشم و اين امر را مديون سازمان نظام يافته شما هستم، بينهايت سپاسگزارم

7