حسین سیدزاده

 حسین سیدزاده

به نظر من دوره‌ی راه اندازی کسب و کار یکی از بهترین دوره‌های برگزار شده توسط سازمان بین المللی دانشگاهیان بود. مفاهیم بسیار مهمی از جمله نگارش طرح کسب و کار و مباحث مالی در این کارگاه مطرح شد و کارهای گروهی بسیاری نیز انجام گرفت که تجربه بسیار خوبی برای من بود. پیشنهاد می‌کنم افراد علاقه‌مند به راه اندازی کسب و کار در صورت تکرار در این کارگاه شرکت کنند. با تشکر.

6