عادل جهانگیری

 عادل جهانگیری

با سلام بنده از 6 ماه پیش عضو سازمان هستم و در این مدت برای استفاده از خدمت تامین اجتماعی اقدام کردم و روال کار طولانی به سرعت انجام شد و مدارک مورد نیاز هم توسط سازمان دریافت به تامین اجتماعی ارسال شد. هدف از ارائه این خدمت کمینه کردن میزان ارتباط دانشجویان با سازمان تامین اجتماعی است و به نوعی این سازمان در نقش واسطه‌گر عمل می‌کند که در صرفه جویی زمان و... بسیاز موثر و مفید است.

3