رضا نوروزی جوینانی

 رضا نوروزی جوینانی

من سه ساله که از تخفیف بلیطهای قطار در مسافرتام إستفاده می‌کنم... واقعن عالیه و کمک خوبی در خرید بلیط هست... جالبه که به صورت پیش‌فرض و خودکار در همان هنگام خرید اینترنتی بلیط این تخفیف إعمال میشه.......

4