فاطمه السادات لوح موسوی

 فاطمه السادات لوح موسوی

سلام‌ دوستان با اینکه من دانشجوی کارشناسی ارشد معماری هستم ولی خواهرم دانشجوی رشته دنداپزشکی کتابی میخواست که من از طریق آدینه بوک سفارش دادم و یک ساعت بعد هم به دستم رسید و از تخفیفات استفاده کردم به شما توصیه میکنم.

3