مهسان افشار

 مهسان افشار

برخی از تخفیفات مانند شرکت در کلاس‌های زبان سفیر و دارالترجمه بسیار عالیست. بویژه اینکه شعبات زبان سفیر در کل کشور و قابل دسترس برای همه‌ی دانشجویان و اعضای هیات علمی هست. همچنین دارالترجمه که نیاز روز دانشجویان است. با سپاس

6