محمد مهدی مزینانی

 محمد مهدی مزینانی

من تا چند ماه پیش بیمه درمانی سلامت بودم و هیچ جا قبول نمیکردن و تاثیری نداشت تا اینکه سازمان با بیمه تامین اجتماعی قرارداد بست و من جدا از اینکه سابقه کاری داره برام رد میشه از مزایای درمانی دارم استفاده میکنم پیشنهاد میکنم از این مزایا استفاده کنید ، بیمه اختیاری در سال 98 حدود 530هزار تومن درمیاد اما از این طریق با 205 هزار تومن در ماه بیمه هستید بعلاوه 44 هزار تومن هزینه درمان هر نفر برای خودتون و افراد درجه یک خانواده

9