افشین زمانی

 افشین زمانی

با سلام. بنده چندی پیش در یکی از کارگاه های مقاله نویسی که توسط این سازمان در شهر شیراز برگزار شد شرکت کردم و نهایت استفاده را بردم. از سازمان به دلیل مطالب مفیدی که در این کارگاه مقاله نویسی عنوان شد سپاسگزارم.

2