محمد ناصر رئوف سرشت

 محمد ناصر رئوف سرشت

به دلیل فعالیت در حوزه گردشگری، سفرهای متعددی به نقاط مختلف کشور و چند کشور خارجی نیز داشته ام. 1-استفاده به عنوان کارت شناسایی در کشور مالزی در ارتباط با نیروی پلیس خیلی به ما کمک کرد(پاسپورت همراه نداشتیم) 2-بلیط کاخ دلماباهچه در استانبول 40 لیر که با کارت من 5 لیر محاسبه شد. 3-بلیط موزه های مختلف تا 50 درصد و بعضا رایگان در کشور های ترکیه، صربستان و مالزی. 4-تخفیفات سایت دیجیکالا و رجا به عنوان نمونه های داخلی که بعضا استفاده میکنم.

8