سید میثم موسی نیای زارع

 سید میثم موسی نیای زارع

من تو دوره زبان سایت English Live شرکت کردم. سایت خیلی خوبی برای یادگیری زبان هست که می شه با استفاده از خدمات سازمان به صورت رایگان ازش استفاده کرد. فقط تو این دوره ای که از طرف سازمان هست کلاس های گروهی و خصوصی وجود نداره .

6