معین منعمی

 معین منعمی

با سلام و احترام. بیمه خویش فرمای ارائه شده در سازمان بین المللی دانشگاهیان بسیار ایده جالب و مثبتی است. در روزگاری که حداقل حمایت ها از دانشجویان دکتری و تحصیلات تکمیلی انجام میشود دیدن این قبیل فعالیت های حمایتی باعث قوت قلب است. چرا که داشتن بیمه در سنوات تحصیل فرصتی است برای بدست آوردن رزومه کاری بهتر برای دوران پس از فارغ التحصیلی. امیدوارم به دانشجویان، این سرمایه های کشوری توجه بیشتری شود.

2