با سلام بنده دانشجوی رشته عمران گرایش سازه ورودی سال ۹۶ روزانه از دانشگاه شاهد هستم.

محل برگزاری کلاس‌ها
کلاس‌ها در دانشکده فنی یا در ساختمان ایثار برگزار می‌شوند.

ارتباط دانشجویان
اکثریت دانشجویان رشته سازه در دروسی که در طول ترم اخذ کرده‌اند با هم دیگر همکاری خوبی دارند.

سطح علمی
از لحاظ علمی به دلیل اینکه رشته تحصیلی بنده فنی و مهندسی است می‌توانم بگویم که این رشته اساتید مجربی داشته که اکثرا دارای رتبه دانشیاری هستند.. در رشته تحصیلی بنده (عمران) به شدت سختگیری انجام می‌گیرد طوری که چندین رتبه برتر ارشد از این دانشگاه بوده‌اند.

درمورد استادان
اساتید گروه سازه عبارتند از آقای دکتر علیرضا حبیبی(دانشیار)، آقای دکتر زکریا واعظی(استادیار)، آقای دکتر حمید مسلمی(استادیار). شیوه و نحوه تدریس اساتید بسیار خوب بوده و تمرینات زیادی را هر جلسه برای دروس مربوطه تعیین می‌کنند.

نحوه ارتباط اساتید راهنما با دانشجویان خود به این صورت است که هر استاد با نوشتن برنامه خود تعیین می‌کند که کدام دانشجو، چه روزی از هر هفته و در چه ساعتی باید به ایشان مراجعه نماید.

در مورد پایان نامه
در ترم یک دوره کارشناسی ارشد سازه، استاد راهنمایتان را انتخاب می‌کنید و در جلسه گروه با موافقت اساتید استاد راهنمای شما انتخاب می‌گردد. دقت اساتید در نحوه انجام پایان نامه به شدت زیاد بوده و از این جهت سخت گیری بسیاری را لحاظ می‌کنند. همچنین موضوعات تعیین شده توسط اساتید کاملا تازه است تا در انتهای پایان نامه دانشجو قادر به ثبت یک مقاله عملی نیز باشد.

توصیه در مورد رشته
توصیه اینجانب به دانش آموزانی که می‌خواهند در مقطع عمران در این دانشگاه تحصیل کنند این است که باید به شدت سخت کوش بوده و وقت بسیار زیادی را بر روی دروس ارائه شده اختصاص دهند.


0