بسم الله الرحمن الرحیم

بنده از سال ۹۶ در دانشگاه محقق حضور دارم.

جو دانشکده
جو علمی قابل قبولی در دانشکده علوم حاکم است اگرچه جادارد که حرکتش سرعت بیشتری بگیرد...
و دانشجویان و اساتید هم ارتباط خوب و موثری دارند.

محل برگزاری کلاس ها
کلاس‌ها در همان دانشکده علوم و در ساختمان دوم دانشکده برگزار می‌شود. البته دانشگاه درصدد افزایش تعداد ساختمان‌ها نیز برآمده...

امکانات
در رابطه با امکانات دانشکده می‌توان به سایت اینترنت، جهت پژوهش‌های اینترنتی، وایفای، آزمایشگاه‌های نسبتا مجهز و از همه مهم‌تر به در دسترس بودن اساتید اشاره کرد.

تشکل‌های دانشجویی
تشکل‌های دانشجویی مختلف با سلایق و عقاید متفاوت به فعالیت‌های اساسی خود می‌پردازند و فضای فرهنگی دانشگاه را پررنگ تر می‌کنند.
شاید بتوان گفت کمبود دانشکده رقابت علمی بین دانشجوهاست که جای کار بسیار دارد و در همین راستا فعالیت تشکل‌های علمی مهمترین چیز ممکن است.

درباره استادان
در دانشکده اساتید محترمی با درجات علمی‌ و رزومه‌های گوناگون حاضر هستند که البته تعداد قابل قبولی نیز فعالیت علمی خوبی دارند.از جمله این بزرگواران می‌توان به دکتر زهری، دکتر اسدی، دکتر محمودی، دکتر لطیفی اشاره کرد.

توصیه به دانش‌آموزان
توصیه بنده به دانشجویان علاقه مند به این رشته پژوهش محور بودن است و بس...

 

 

 


0