Loading...

مکان دانشکده
دانشکده دامپزشکی خارج از پردیس و در خیابان آزادی خیابان اول قریب قرار دارد. همین اول بگم اگر دانشجوی انگل شناسی دامپزشکی هستید کلاس ۳استادی و ۲استادی داریم
.
وضعیت رفت و آمد بسیار عالی است، ساعت ۷:۳۰ از خوابگاه بیرون می زنم و ۷:۴۵ تا ۷:۵۰ به دانشکده می رسیم.

درباره دانشکده
دانشکده دامپزشکی یک ساختمان ۴ طبقه است. طبقه زیر زمین: موزه و لوازم التحریر و ...است. طبقه اول ارشد رشته های مختلف علوم از جمله میکروب شناسی و ... است. طبقه دوم ارشد رشته ی ما انگل شناسی است و سالن مطالعه ی آن چند سالن دارد، لپ تاپ روی میز آن می گذارند و غالبا دانشجوهای دکترای عمومی آنجا می نشینند، واقعا خوب است. طبقه سوم گروه آبزیان و تالار حامدی است. هر طبقه تعدادی آزمایشگاه دارد و کلاس هایی که شبیه سینما پله پله اند میز و نیمکت ها روی آن قرار گرفته است. این دانشگاه شهرت زیادی دارد و آینده ی خوبی هم از نظر شغلی دارد
.

امکانات دانشکده
در حیاط فوتبال دستی داریم و پینک پنک برای بازی. سلف هم داخل حیاط است.
 در حیاط دانشکده مجسنه حیوانات داریم که در محیط باز قرار دارد.

درباره دانشجویان
دانشجویان دانشکده نمایشگاه درست می کنند ،کنگره های علمی برگزار می کنند
. در کل همه قبول دارند که دانشجوهای دانشگاه تهران نخبه هستند.

درباره استادان
هر یک استاد یک اتاق دارد
.دکتر بهنام مشگی چهره ی ماندگار انگل شناسی است .اساتید دیگر گروه و دانشجویان انگل شناسی دامپزشکی  هم در نزد ایشان هستند. بخش انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران از اساتیدی دکتر تشکیل شده است .هر کدام بدون خستگی درس به ما می دهند و در ما ایجاد علاقه می کنند.

درباره رشته
به قدری رشته انگل شناسی دامپزشکی را دوست دارم، امیدوارم هرکسی هم وارد آن می شود موفق گردد.


4