رشته ی مهندسی عمران در سال 95 با 28 دانشجو و2 عضو هیئت علمی شروع به فعالیت نمود. گروه مهندسی عمران بخشی از دانشکده مهندسی علوم زمین است که متشکل از گروه مهندسی معدن، مهندسی نقشه برداری و مهندسی عمران است.

فعالین گروه عمران صرفا در حوزه کارشناسی است.

امکانات
از امکانات دانشکده تازه تاسیس علوم زمین می‌توان به انبار نقشه برداری، آزمایشگاه مکانیک سنگ، آزمایشگاه مصالح ساختمانی، آزمایشگاه مکانیک خاک، زمایشگاه کانی شناسی و ... اشاره نمود.

از کمبودهای گروه عمران دانشگاه صنعتی اراک می‌توان به عدم جذب هیات علمی و کمبود استاد، نبود آزمایشگاه قیر و آسفالت، نبود آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات و... اشاره نمود.

محل برگزاری کلاس‌ها
با تاسیس ساختمان آموزشی امیرکبیر در سال جاری، کلیه کلاس های دانشکده علوم زمین اعم از عمران ، معدن و نقشه برداری در این ساختمان برگزار شد.

فعالیت های دانشجویی
فعالیت های دانشجویی در دانشگاه صنعتی اراک در قالب انجمن های علمی، تشکل اسلامی رویش و بسیج دانشجویی انجام می‌پذیرد.

درباره خوابگاه
لازم به ذکر است که دانشگاه صنعتی اراک فاقد هرگونه خوابگاه دولتی برای پسران است و اسکان دانشجویان از طریق خوابگاه های خودگردان طرف قرارداد دانشگاه انجام می پذیرد.

نوشته شده توسط محسن طاهرزاده دورباطی دانشجوی ورودی 1395 مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اراک

 


0