با سلام، من در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر لیسانس را گذرانده و پس از آن با توجه به علاقه و میان رشته‌ای بودن رشته‌ی مهندسی صنایع- مدیریت مهندسی این رشته را برای ادامه در مقطع ارشد انتخاب کردم .

جو دانشگاه
جو این دانشگاه و بخصوص علاوه بر علمی بودن دیدگاه خوبی نسبت به بازار کار داشته و اساتید آن نسبت به این موضوع از دیدگاه و نظرات خوبی برخوردار است. دانشجویان در مقاطع کارشناسی تعاملات خوب و در مقطع ارشد تجربیات خوبی دارند ولی متاسفانه توانایی انتقال آن به یک دیگر را ندارند.

امکانات
از نظر امکانات این دانشگاه در سطح خوبی قرار داشته و در رشته های مختلف از آزمایشگاه ها و امکانات معمول کلاسی برخوردار است. از نظر رفاهی نیز در سطح دانشگاه های تراز اول کشور است .

دانشکده صنایع این دانشگاه نیاز اساسی به ارتباط و تعامل دانشجویان آن با صنعت و پیدا کردن جایگاه اصلی این رشته در دانشکده‌های دیگر را نیز دارد. همچنین نیاز به اساتید جوان و صنعتی تر در این دانشکده بسیار به چشم می‌خورد.

فعالیت‌های دانشجویی
فعالیت و تشکل های این دانشکده در برگزاری دوره های علمی و همچنین بازدید ها خوب عمل کرده‌اند و تجارب خوبی در اختیار دارند . همچنین در برگزاری مراسم و رویداد ها عملکرد خوبی دارند.

توصیه برای انتخاب رشته
من تحصیل در این رشته و این دانشکده را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد توصیه می‌کنم زیرا یک مهندس صنایع نیاز صنعت و جامعه، به خصوص دنیای امروز است و این رشته با توجه به ماهیت خود مسیر را برای کسب مهارت برای دانشجویان هموار می‌کند.


0