عجیب است که دوستان شرارت های طبیعی و غیر طبیعی را فقط از جانب انسان می پندارند!

«وَمَا أَصَابَكَ مِن سَیِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ» (نساء: 79)؛ «و هر چه از بدی به تو می‌رسد، پس، از خود توست.» #کرونا

امام صادق(ع) می‌فرمایند: خداوند درد را می دهد و درمان آن را نیز قرار می‌دهد و بیماری را خلق نمی‌کند، مگر اینکه برای آن دوایی قرار داده است، پس داروها را بخورید و نام خداوند را ببرید

«إِنَّ اللّهَ لا یظْلِمُ النَّاسَ شَیئًا وَلَكنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ یظْلِمُونَ» (یونس: 44) «خداوند هیچ بر مردم ستم نمی‌كند؛ ولی این مردم هستند كه بر خویشتن ستم می‌كنند» . #کرونا

می گویند تقوا از تخصص لازم تر است، آ نرا می پذیرم، اما می گویم: آنکس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقواست. - شهید دکتر چمران

خدایا مرا به خاطر گناهانی که در طول روز با هزاران قدرت عقل توجیهشان می‌کنم ببخش!‏ شهید دکتر چمران

قرآن کریم - ما أصابَكَ مِن حَسَنَةٍ فَمِن أللَّهِ و ما أصابَكَ مِن سَيِّئةٍ فَمِن نَفسِكَ ... - آنچه از خیر که به تو می‌رسد از جانب خداوند است و آنچه از شر که به تو می‌رسد از جانب خودت است ...

آیا بعد از تجربه ی کرونا هنوز هم ایدئولوژی ها و ادیان می توانند پاسخگوی گونه ی انسان باشند؟ به نظر بنده که خیر.

در سکوت سخت تلاش کن اجازه بده موفقیت هایت صدای تو باشند