دکتری تخصصی
مدیریت رسانه
دانشگاه آزاد اسلامی

با سلام . بنده با سازمان بین المللی دانشگاهیان توسط یکی از دوستان صمیمی خود آشنا شدم. بسیار خوشحالم که با این مجموعه علمی و دانشگاهی همکاری می کنم و از مزایای مادی و معنوی آن بهره من می شوم .سپاسگزارم از حمایت های دستاندرکاران و مسولان اجرایی این سامانه

تجربیات کاربران