کارشناسی
زبان و ادبیات اردو
دانشگاه تهران

سلام دوستان همین الان برای من پیامکی اومد مبنی بر اینکه (درخواست صدور فیزیکی کارت شما با شماره پیگیری «*****» نهایی گردید. کسی میدونه منظور چیه؟

سلام دوستان، برای من امروز نوشته (کارت شما توسط بانک ارسال شد.) کسی میدونی چقدر طول میکشه تا برسه؟