کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
دانشگاه شهید باهنر

لطفا یک دوره آموزشی خوب صفر تا صد برای مقاله نویسی معرفی بفرمایید.

از شیخ بهایی پرسیدند ,خیلی سخت میگذرد چه باید کرد؟ شیخ فرمود،خود میگویی سخت میگذرد، ،سخت نمی‌ماند.