Loading...
دکتری تخصصی
علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی

مثلا اگر امسال 600 تومان هزینه ی عوارض شما می‌شود الان 480 میتوانید پرداخت کنید، در غیر اینصورت هر ماه روی 600 هزار تومان 2درصد جریمه کشیده می‌شود عزیزانی که در شهرستان می‌باشند نیز بهتر است همانجا پرداخت کنند اگر 20 در صد تخفیف آنجا هم فعال باشد، زیرا عوارض شهرستان ها حدود 5 درصد کمتر از مشهد است

سلام و عرض ادب عزیزانی که خودرو دارند حتما حتما حتما تا قبل ماه جدید وعوارض خودرو خود را در سایت عوارض خودرو مشهد پرداخت کنند، زیرا با اتمام این ماه، نه تنها 20 درصد تخفیف عید برداشته می‌شود، بلکه روی اصل مبلغ، هر ماه 2 درصد جریمه هم کشیده می‌شود، سایت ذیل https://avarezkhodro.mashhad.ir/