Loading...
کارشناسی
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
دانشگاه خلیج فارس

هر چه بیشتر به کسانی که می خواهند یاد بگیرند آموزش می دهم، خودم هم بیشتر یاد می گیرم.

من نمی توانم به هیچ کس چیزی یاد دهم، فقط می توانم آن ها را وادار به فکر کردن کنم.

با سلام .در آستانه سال جدید، باعـث افــتخار اسـت که عـــرض شــادبـاش و تــبریـڪ اینـجانـب زودتـر از بــهار طــبيعت خدمــتتان شرفـیاب شـود،نامــتان در انـدیشه و مـــهرتـان هـمیشه در قلـــب ماسـت،در واپـسين ساعات پايانــے ســال جــارے از خــداونـد بـزرگ تــوفیق همراه با سلامتی برای شما خواهانم